• Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego
    Uchwała PKW z dnia 31 marca 2014r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
  • Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie
    Rejonowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Łomży
  • Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Wyniki głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego