AKTUALNOŚCI

 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wybory ponowne do Rady Gminy Czyżew w okręgu nr 15
 • Wizualizacja wyborów samorządowych
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Łomży
 • Komunikaty Komisarza Wyborczego
 • Zarządzenie Nr 31/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023

WYDARZENIA

 • III edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury KBW w Łomży
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur