• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Nowogrodu.