• Zarządzenie Nr 31/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023
    Wybory uzupełniające do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 3 września 2017r.