• Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających i przedterminowych.
    Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających.
  • Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych.
    Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta