• Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 września 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
    Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o terminach przyjmowania dodatkowych zgłoszeń i terminach losowań członków obwodowych komisji wyborczych