• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołań obwodowych komisji wyborczych
    Podział gmin i miast na stałe obwody głosowania
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.