• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych