• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 września 2018 r. w sprawie losowań numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Łomży terminach przyjmowania dodatkowych zgłoszeń i terminach losowań członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 września 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Łomży według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane