• Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 września 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych z wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 września 2018 r. w sprawie losowań numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
  Informacje Komisarza Wyborczego w Łomży terminach przyjmowania dodatkowych zgłoszeń i terminach losowań członków Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 września 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.