• 28 stycznia 2007 r. Wybory ponowne do Rady Gminy Kulesze Kościelne w okręgu wyborczym Nr 8
    20 maja 2007 r. Przedterminowe wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego
  • 21 września 2008r. Wybory ponowne do Rady Gminy Śniadowo w okręgu wyborczym Nr 5