• Przedterminowe wybory Wójta Gminy Przytuły , zarządzone na dzień 17 kwietnia 2011r.