• Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Stawiskach, zarządzone na dzień 19 czerwca 2011r.