• Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych, uczestniczących w wyborach uzupełniających i przedterminowych w 2018r.
    Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych, uczestniczących w wyborach uzupełniających i przedterminowych w 2017r.
  • Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych, uczestniczących w wyborach uzupełniających w 2016r.
    Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych, uczestniczących w wyborach uzupełniających w 2015 r.