• Komisarz Wyborczy w Łomży
  Jan LESZCZEWSKI

  Prezes Sądu Okręgowego w Łomży

   


  Siedzibą Komisarza Wyborczego w Łomzy jest :

  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

  ul. Nowa 2, pok. 213

  tel./fax: (86) 216 44 97


  Terminy dyżurów:
  poniedziałki w godzinach 9.00 - 11.00
  środy w godzinach 13.00 - 15.00 

  Data powołania
  3 kwietnia 2018

  Data zakończenia kadencji
  3 kwietnia 2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski;
  miasto na prawach powiatu: Łomża