• Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Łomży o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych