• Komunikaty Komisarza Wyborczego w Łomży
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na koniec 2013r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o upływie terminu zawiadomienia w sprawie utworzenia komitetów wyborczych
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o upływie terminu zawiadomienia w sprawie utworzenia komitetów wyborczych
 • ZAWIADOMIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży o losowaniu składów terytorialnych komisji wyborczych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 20 października 2014r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 października 2014r.