• Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
  • Protokoły z losowań składów terytorialnych komisji wyborczych w dniu 20 września 2014r.
    ZAWIADOMIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży o losowaniu składów terytorialnych komisji wyborczych.
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych