• Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych, których zawiadomienia przyjął Komisarz Wyborczy w Łomży.
    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Łomży
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o upływie terminu zawiadomienia w sprawie utworzenia komitetów wyborczych
    KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych