• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie terminu i miejsca składania sprawozdań finansowych oraz wzory sprawozdań.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 października 2014r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 20 października 2014r.
    KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o upływie terminu zawiadomienia w sprawie utworzenia komitetów wyborczych
    KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łomży o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na koniec 2013r.