• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.(wyciąg)
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów.