• Wyniki Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Łomży