• Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.