• Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
    Wykaz obwodowych komisji wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.