• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie wygaśnięcia oraz obsadzenia mandatu radnego RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY (okręg wyborczy nr 2)
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie wygaśnięcia oraz obsadzenia mandatu radnego RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
  • Zestawienie zmian w składach rad na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Łomży w kadencji 2014 – 2018
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie wygaśnięcia oraz obsadzenia mandatu radnego RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie wygaśnięcia oraz obsadzenia mandatu radnego RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO