• Wybory przedterminowe Burmistrza Nowogrodu zarządzone na dzień 3 września 2017 r.