• Zarządzenie Nr 31/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023
    Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 lipca 2018 r.