Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory przedterminowe
  • Przedterminowe wybory Wójta Gminy Przytuły , zarządzone na dzień 17 kwietnia 2011r.