• Okręgi wyborcze i obwody głosowania miast i gmin z właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży