• Komisarz Wyborczy w Łomży
  Jan LESZCZEWSKI

  Siedzibą Komisarza Wyborczego w Łomzy jest :

  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

  ul. Nowa 2, pok. 213

  tel./fax: (86) 216 44 97


  Terminy dyżurów: poniedziałki w godzinach 9.00 - 11.00

  Data powołania
  20.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  20.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski; miasto na prawach powiatu: Łomża