Państwowa Komisja Wyborcza - Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
  • Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.