• Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania 21 czerwca 2017 r.

  • Konsultacje społeczne dotyczące projektów kart do głosowania - Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

     

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Zwycięzcy I Etapu z obszaru działania Delegatury KBW w Łomży

     

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" Etap Szkolny - Komisarz Wyborczy w Łomży

    Informacja z przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Łomży i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

  • Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania 21 czerwca 2017 r.
  • Konsultacje społeczne dotyczące projektów kart do głosowania - Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

     

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Zwycięzcy I Etapu z obszaru działania Delegatury KBW w Łomży

     

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" Etap Szkolny - Komisarz Wyborczy w Łomży

    Informacja z przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Łomży i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży